Sekunder sluttdør

Sekundær sluttdør kan brukas for å gi forsinket tilgang til en dør, for eksempel et tørkerom.

  1. Åpne det bookingsobjektet som skal konfigureres, og velg fanen maskiner.
  2. Velg den maskingruppe som skal bruke en sekundær sluttdør.
  3. Klikk på Legg til... ved feltet Dør og merk av den døren som skal brukes.
  4. Klikke i Bruk sekundært tilknytningspunkt, velg dør og angi eventuell forsinkelse.
  5. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023