Opprett og konfigurer et bookingsobjekt

 1. Klikk på fanen Booking i VAKA.
 2. Klikk på Legg til og velg hvilket domene bookingsobjektet skal tilhøre.
 3. Velg hvilken dør som leder til bookingsobjektet (siste døren), såkalt sluttdør.
 4. Navngi bookingsobjektet og velg bookingskjema.
 5. Gå videre til øvrige innstillinger for bookingsobjektet.
 6. Avslutt med Lagre.

Allmenne bookingsregler

 • Påbegynnes innen
  Påbegynnes innen angir hvor mange minutter brukeren har på seg til å aktivere bookingen sin etter at intervallet har startet. Om verdien er 0 kan brukeren aktivere bookingen når som helst under intervallet. Bookingen aktiveres når brukeren passerer sluttdøren.
 • Etter stopptilgang
  Etter stop access angir hvor mange minutter etter intervallets avslutning som brukeren fremdeles har tilgang til objektet.
 • Antall bookinger
  Antall bookinger angir hvor mange bookinger som kan gjøres før angitt antall dager.

  Antall bookinger kan justeres for enkelte organisasjonsgrupper, for eksempel for store familier som trenger å bruke støvsugeren oftere enn andre. Merk av organisasjonsgruppen under Personer og velg fanen Booking. Verdien i Samtidige bookinger-ruten kan være positiv og negativ og tillegges verdien som ble angitt for bookingsobjektet, avslutt med Lagre.
 • Maksimalt antall aktive bookinger
  Maks antall aktive bookinger angir hvor mange kommende intervaller som får være booket samtidig, for de enkelte organisasjonsgruppene.

Avanserte bookingsregler

 • Tidshorisont
  Tidshorisont angir hvor manga dager frem i tid et intervall kan bookes.
 • Identitetstype
  Identitetstype angir om bookingen er personlig eller tilhører organisasjonsgruppen. Om organisasjonsgruppe velges, har samtlige medlemmer (f.eks. familiemedlemmer) myndighet til objektet, uansett hvem som booket.
 • Minste tid
  Minste tid angir hvor lang tid som skal gjenstå av et intervall for at det skal kunne bookes. Dette kan brukes for å forhindre booking av objekt med kun kort tid igjen til neste tidsintervall.
 • Samtidige bookinger
  Samtidige bookinger angir hvor mange som kan booke samme intervall. Om en maskingruppe brukes kan verdien stilles (1–10), om flere enn én maskingruppe brukes er verdien låst til antallet maskingrupper.

Oppdatert 18.09.2023