Tidsskjema for booking

  1. Klikk på fanen Tidsskjema i VAKA.
  2. Klikk på Legg till, velg Booking, og klikk på Nesta >.
  3. Angi et navn som tydelig beskriver tidsskjemaets funksjon, for eksempel, Rengjøringstidereller Konferansetider.
  4. Gjenta for de forskjellige tidsintervallene,
    1. Høyreklikk på i valgfritt felt under ukedagene, og klikk på Ny tidsperiode....
    2. Angi mellom hvilke klokkeslag tidsintervallet skal gjelde samt aktuelle dager. Avslutt med OK.
  5. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023