Nærværeområde

Nærværeområde krever inn- og utlesere.

  1. Velg menyen Soner, og klikk på Legg til.
  2. Navngi sonen og velg Nærværeområde.
  3. Klikk på fanen Dører og legg til aktuelle dører for inn- og utpassering.
  4. Ved behov kan du klikke på fanen Nærområde, merke av Aktivere maksimal begrensning og angi hvor mange personer som maksimalt kan vises i sonen.
  5. Merk av Aktiver nøytralisering om telleren for nærværeområdet skal nullstilles ved avbruddstiden.
  6. Avslutt med Lagre.

Avbruddstiden konfigureres under Innstillinger > Kort/kode > Avansert > Tilstedeværelse-tid.

Oppdatert 18.09.2023