Om plassering

Plasseringer angir hvor organisasjonsgrupper, info- og bookingsskjermer og -dører er plassert og brukes for å bestemme hvilke personer som vises i hvilke ev. informasjonstavler for beboerregister, samt hvilken dør som åpnes med Smart Call.

En plassering kan kun inneholde dører i ett domene. Plasseringer kan ikke flyttes mellom domener.

Legg til plassering

  1. Klikk på fanen Innstillinger Domeneinnstillinger.
  2. Klikk på Legg til plassering.
  3. Navngi og oppgi hvilket domene plasseringen hører til.
  4. Oppgi eventuell beskrivelse.
  5. Avslutt med Lagre.

Plasseringer og import av personer

Plasseringer som importeres med .csv-fil, blir opprettet i domene 1. Om plasseringen skal være i et annet domene, må domenet legges til før det importeres.

Oppdatert 18.09.2023