Handlingslister (gjelder f.o.m. Versjon 3.8x)

For visning av informasjon opprettes såkalte handlingslister som rettes til én eller flere info-skjermer. Dette gir en enkel prosess og sparer tid i systemer med mange skjermer. Når innholdet i en funksjonsliste oppdateres / byttes ut, så gjelder den nye informasjonen på samtlige info-skjermer som bruker den aktuelle funksjonslisten.

Listen over handlinger knyttes til plassering i VAKA (se Om plassering for mer informasjon om plasseringer.), og hver handlingsliste kan knyttes til et valgfritt antall plaseringer (maks antall plasseringer er 200).

En rad i en funksjonsliste har et tilsvarende visningsbilde på skjermen. En rad kan deles for visning på halve skjermen. En delt rad kan ha en type informasjon på venstre side (for eksempel beboerregister) og en annen type informasjon på høyre side (for eksempel BRF-informasjon).

 • Hver plassering kan ha to handlingslister (primær og sekundær).
 • Hver funksjonsliste kan ha 10 rader, hvilket gir 20 rader per plassering]
 • Hver rad kan håndtere 4 unike informasjonstavler

Tilgjengelige innstillinger

 • Filer Last opp / lagre aktuelle PDF-dokument og nettadresser.
 • Handlingslister Opprette nye/rediger aktuelle handlingslister
 • Plasseringer Her kobles handlingslistene til de forskjellige plasseringene
 • Når Legg til eller endre handlingsliste velges, åpnes et nytt vindu:
  • Velg Legg til rad (om flere skjermer har samme plassering, med unike adresser, vises disse som «Skjerm A», «Skjerm B» osv).
  • Velg om raden skal vises som helskjerm eller som delt skjerm, og velg deretter hva som skal vises i de forskjellige feltene.
  • På hver rad finns innstillningen «Vises tid» hvilket angir hvor lenge objektet skal vises før det bytter til neste.

Eksempel

For visning av beboerregister samt to PDF-filer opprettes to rader, én med «medlemmer» i ene halvdel på begge radene, deretter første PDF-filen i Rad 1 og den andre PDF-filen i Rad 2.

Vist tid stilles til 15 sekunder.

Visning på informasjonsskjermen blir dermed beboerregister i den første halvdelen og PDF-informasjonen i den andre halvdelen, med veksling mellom PDF-fil 1 og DPF-fil 2 hvert 15. sekund

På hver rad finnes det til og med mulighet til å velge mellom hvilke dater den aktuelle raden skal vise. Perfekt å bruke om man vil forberede f.eks. god jul-hilsen som skal vises på alla skjermer.

Merk: Nettsider med bestemte X-Frame-innstillinger kan ikke vises i informasjonsskjermen.

Merk: Fra VAKA-generasjon 4 så kjøres handlingslister over SSL (443). Ingen omkonfigurasjon behøves i tavler, det skjer automatisk etter at tavlen har hentet oppdatering. Men ved feil, kontroller at tavler kan nå b60-ene via tcp 443 / https.

Sortere beboerregisteret og vis leilighetsnummer

Hvordan beboerregisteret sorteres og om leilighetsnummeret vises, angis for hver skjerm under Innstillinger > Domeneinnstillinger > Domene: x > Plassering: n > Skjerm: x.

Ved høy systemsikkerhet

Om systemsikkerhet stilles til Høy (Innstillinger -> System -> Sikkerhet ) i system med flere domener, kan ikke nettmateriale hentes til domener, andre enn tilkoblingspunktets.

Oppdatert 18.09.2023