Hendelser

Hendelser i systemet vises og søkes blant under fanen Hendelser.

Filtrere og håndtere hendelser

Under Innstillinger > Hendelser angis hvor lenge hendelser skal vises, før de automatisk tas bort, samt hvilke hendelser som vises og hvordan ulike typer av hendelser håndteres.

  • Ingen registrering: Hendelsen lagras ikke i VAKA (ikke-søkbar)
  • Skjult: Hendelsen lagres i VAKA, men vises ikke i hendelsesloggen. (søkbar)
  • Alarmhendelse: Rødmerket tekst i hendelsesloggen samt genererer samlet alarm og en dialogrute som må kvitteres.

Aktivere/deaktivere registrering av hendelser fra en dør

For de enkelte dører, under menyfanen Hendelser , kan det velges om hendelser skal registreres eller ikke.

Oppdatert 18.09.2023