Autoriseringsgruppe for alarmstyring

  1. Klikk på fanen Autoriseringsgrupper.
  2. Velg autoriseringsgruppe for til- og frakobling.
  3. Klikk på fanen Privilegier og funksjoner.
  4. Merk av Alarmstyring, og velg autoriseringsnivå.
  5. Avslutt med Lagre.

Merk: Hvis en bruker har autorisasjon til å håndtere alarmen, kan han alltid gjøre det fra leserens meny (A66), uansett om brukeren har adgangsrettigheter eller ikke. Merk at døren ikke låses opp om brukeren ikke har tilgang ved frakobling av alarmen.

Oppdatert 18.09.2023