Tilkoblingsadvarsel i eksterne høyttalere

Med C12-lydmodulen kan meldingene «Alarmaktivering startet», «Alarmaktivering avbrutt» og «Alarmen aktiveres om ...» spilles i eksterne høyttalere. Meldingen spilles av med nedtelling, hvert helt minutt samt de siste 30 og 15 sekundene.

  1. Klikk på fanen Dører.
  2. Dobbeltklikk på aktuell dør for tilkoblingsadvarsel.
  3. Under fanen Audio velger du Alarm under Velg hvilket alarmområde formidlingen skal forsterkes for.
  4. Avslutt med å Lagre.

Oppdatert 18.09.2023