Alarmsone

 1. Klikk på fanen Soner.
 2. Klikk på Nytt.
 3. Navngi sonen og velg Alarmområde.
 4. Klikk på fanen Dører og legg til dører som brukes for alarmområdet.

  Manøvrer1 (inn)2 (ut)3 (indre)
  Varsel på med AJaNeiJa, leser A
  Avbryte alarmaktiveringJaJaJa
  Varsel av med brikkeJaNeiNei
  Talevarsel med forhåndsadvarselNeiJaJa, leser A
  Talevarsel ved alarmaktiveringJaJaJa, leser A
  Rød LED (valgbart)JaNeiJa, leser A og B
  Varsel på/av via meny (A66)JaJaJa
 5. Oppgi dørsentralen som er knyttet til alarmsentralen.
 6. Klikk på fanen Alarm (generell).
 7. Velg kort eller kort + PIN for alarmtil- og eventuelt -frakobling, og velg eventuelt tidskjema for alarmtilkobling.
 8. Under fanen Alarmtilkobling konfigureres tilkoblingen.
 9. Under fanen Alarm (avansert) konfigureres alarmindikering og forhåndsvarselsrelé.
 10. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023