Forutsetninger

Fra 4. generasjon VAKA er det mulig å sende varslinger av hendelser via e-post, VAKA Notifications.

Funksjonen forutsetter at:
– Domenesentralen B60 er i systemet
– En e-postkonto kan brukes.
– Hendelser er gruppert i kanaler.
– Kanal/er er koblet til rolle/r.
– Brukeren er knyttet til rollen for hendelsesvarsling.
– Ønskede dører har innstilling for å sende hendelser via e-post.

I avsnittet gis trinn-for-trinn-instrukser for konfigurering. Avsnittet inneholder også eksempelavsnitt der:
– Rollen Systemadministrator skal få hendelser angående tvingede og oppstilte dører tilsendt seg via hendelseskanal 2
– Rollen Installatør skal få hendelser angående driftsrelatert systeminformasjon tilsendt seg via hendelseskanal 3.

Oppdatert 18.09.2023