Konfigurere innstillinger for e-postkonto

I tilfelle tvil kan du ta kontakt med IT-ansvarlig eller internettleverandøren for hjelp med oppgaver.

  1. Naviger til Innstillinger -> system -> e-post.
  2. Markere «Aktivere e-postutsendelse»
  3. I de to øvre rullegardinmenyene angir du type sikkerhet og autentiseringsmetode.
  4. Angi brukernavn og passord for pålogging til e-postkontoen.
  5. Angi serveren der kontoen er registret
  6. Angi port for kommunikasjoner med e-postserveren
  7. Angi avsenderadresse**. Denne adressen vises som avsender av meldinger sendt fra VAKA.
  8. Finnes det flere enn én mottager av meldinger, markerer du Slå sammen flere mottagere i samme utsendelse. *

*Behovet for denne innstillingen varierer avhengig av innstillingene i e-postserveren.
**Ofte samme som brukernavnet.

Oppdatert 18.09.2023