Gruppering av hendelser i kanaler

Hendelser grupperes i Kanaler, der en kanal inneholder hendelser ment for bestemte mottagere. Det kan for eksempel være at booking-hendelser skal sendes til en mottager, og at systemalarmen skal sendes til en annen mottager.

I VAKA-system med dørsentraler (kun) av typene B18 og B28, finnes det 15 kanaler tilgjengelig. I system der eldre generasjon/er er inkludert, (Bx5, Bx6 og Bx7), finnes det tre kanaler tilgjengelig.

  1. Naviger til Innstillinger -> Hendelser -> Systemfilter
  2. For hver hendelsestype, velger du ønsket kanal. Merk deg at hendelsesgrupper kan utvides.
  3. Avslutt med Lagre

Avslutt med Lagre

 

Oppdatert 18.09.2023