Kobling av roller til kanaler

Roller kobles til én eller flere hendelseskanaler slik at de mottar varsel om hendelser gruppert i disse.

  1. Naviger til Innstillinger -> Administratorer.
  2. Merk av aktuell rolle
  3. Utvid avsnittet Brukere.
  4. Velg kanal/er rollen skal varsles om.
  5. Avslutt med Lagre.

Gjenta for roller der varsler er aktuelt.

 

Oppdatert 18.09.2023