Knytte rolle til brukere

Én eller flere brukere knyttes til rolle med hendelsesvarsler via e-post.

  1. Naviger til Personer
  2. Dobbeltklikk på aktuell person
  3. Velg Administratorrolle med aktuelle hendelsesvarsler.
  4. Avslutt med Lagre

Gjenta for berørte brukere

Oppdatert 18.09.2023