Dører for hendelsesvarsling

Det må angis om varsel skal sendes eller ikke for hver dør.

Forhåndsinnstillingen er at samtlige dører er innstilt på å sende varsel, og derfor må de dørene som ikke skal inkluderes i funksjonen, avmerkes.

  1. Naviger til Dører -> Dobbeltklikk aktuell dør -> Hendelser -> Pushfilter.
  2. For hendelsene må du velge om de skal inngå i varslene eller ikke. Merk deg at hendelsesgruppene kan utvides.
  3. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023