Om ID

VAKA har støtte for EM-, MIFARE- og radioavlesning. De aktiveres hver for seg under Innstillinger -> Kort/kode -> Brikker.

Personlig kode

Personlig kode kan brukes som et alternativ til brikke og aktiveres/deaktiveres under Innstillinger -> Kort/kode -> Personlig kode. Når personlig kode aktiveres i systemet, kan ikke gruppekode og vaktmesterfunksjonen midlertidig kode brukas.

Ekstra identiteter

Ekstra identiteter innebærer at en person kan tildeles mer enn én passerbrikke/-kort eller radionøkkel. Ekstra identiteter aktiveres under Innstillinger -> Kort/kode -> Avansert -> Tillat tildeling av ekstra identiteter og tildel dernest under fanen Ekstra identiteter for hver person.

Oppdatert 18.09.2023