Om k alenderdager

Kalenderdager brukes til å opprette avvik fra normale tidsskjema. F.eks. om dører har innstillingen ulåst dagtid på hverdager, så gjelder dette selv på datoinnstilte helgedager (julaften osv.), hvilket unngås ved å opprette kalenderdager.

Ferie- og helligdager i kalenderen behandles som annen tid og for avvikende dager angis nye tidsgrupper for hver dag. 16 helligdager, 10 avvikende dager og 2 ferieperioder kan legges til i hver kalender.

Vid tilkoblet alarm gjelder høyere sikkerhetsnivå fremfor skjemabasert sikkerhetsnivå.

Flere kalendere kan opprettes ved å klikke på Legg til. For hver normal tidsplan angis hvilken kalender som skal påvirke tidsskjemaet.

Helligdag

 1. Klikk på fanen Kalender.
 2. Velg kalenderen som skal redigeres.
 3. Merk av aktuell dag, og klikk på Helligdag.
 4. Navngi dagen og klikk på OK.
 5. Avslutt med Lagre.

Ferie

 1. Klikk på fanen Kalender i VAKA-programvaren.
 2. Velg kalenderen som skal redigeres.
 3. Merk av den første dagen i ferieperioden klikk på Ferier.
 4. Navngi perioden og angi sluttdato, og klikk på OK.
 5. Avslutt med Lagre.

Avvikende dag

 1. Klikk på fanen Kalender i VAKA-programvaren.
 2. Velg kalenderen som skal redigeres.
 3. Merk av aktuell dag, klikk på Avvikende dag.
 4. Navngi dagen og legg til tidsgrupper på samme måte som i et tidsskjema.
 5. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023