Om organisasjonsgrupper

Organisasjongrupper kan brukes for å gruppere personer, for eksempel, innen en familie eller leilighet. Innholdet i feltet vises som navn i evt. informasjonstavlens beboerregister.

Porttelefoni kan konfigureres for å ringe opp organisasjonsgruppe eller person.

Bookingsfunksjonen kan konfigureres slik at alle medlemmer i organisasjonsgruppen kan bruke en booking, uansett hvem i organisasjonsgruppen som har foretatt den.

Benevnelsen Organisasjonsgruppe kan endres (eksempelvis til Familie eller Visningsnavn), ved Innstillinger -> System -> Tilpasninger -> Redigere benevnelser...

Oppdatert 18.09.2023