Om sikkerhetsnivåer

Sikkerhetsnivå Funksjon
Ulåst Døren er ulåst
Gruppekode En 4-siffret kode som tilhører autoriseringsgruppen brukes for å passere.
Gruppekode bistabilt En 4-sifferkode som tilhører autoriseringsgruppen brukes for passering med bistabil funksjon.
Kort Passerkort/-brikke, radionøkkel og personlig kode brukes for å åpne døren.
Personlig kode
Kort bistabilt* Passerkort/-brikke og personlig kode brukes for adgang med bistabil funksjon.
Personlig kode bistabilt*
Kort med første PIN Passerkort/-brikke brukes for passering. Første gangen etter avbruddstiden kreves det PIN-kode.
Kort med første PIN-bistabilt* Passerkort/-brikke brukes for passering med bistabil funksjon. Første gangen etter avbruddstiden kreves det PIN-kode.
Kort + PIN Passerkort/-brikke og PIN-kode brukes for passering.
Kort + PIN bistabilt* Passerkort/-brikke, og PIN-kode brukes for å åpne med bistabil funksjon.
Kort med vitne To personers Passerkort/-brikke brukes for passering.
Kort + PIN med vitne To personers Passerkort/-brikke og PIN-kode brukes for passering.
Låst Døren er låst. Fjernåpning (åpneknapp) fungerer med sikkerhetsnivået.
Sperret Døren er låst. Fjernåpning (Åpneknapp) fungerer ikke.

*Bistabil funksjon innebærer at døren veksler mellom låst og ulåst etter hver gyldige passering. Bistabil funksjon skal ikke brukes på dører der adgang er avhengig av bookinger.

** Avbruddstiden konfigureres under Innstillinger > Kort/kode > Avansert > Tilstedeværelse-tid.

Oppdatert 18.09.2023