Åpneknapp

En åpneknapp kan tilkobles dørsentralen eller til A66

Åpneknapp tilknyttet dørsentral

Åpneknappen tilknyttet dørsentralen konfigureres under Døregenskaper > Tilkoblinger > Fjernåpning.

Åpneknapp tilknyttet A66

  1. Velg menyen Dører, og klikk på den døren som skal konfigureres.
  2. Klikk på Terminaler og velg A66-leseren som har åpneknappen tilknyttet.
  3. Velg Fjernåpning for den inngang som åpnerknappen er tilknyttet.
  4. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023