Anti-passback (APB)

Anti-passback krever inn- og utløsere.

 1. Klikk på menyen Soner, og velg Legg til.
 2. Gi sonen et navn og velg Anti-Passback (APB).
 3. Klikk på fanen Dører og legg til dører for inn- og utgang.
 4. Klikk på fanen Anti-Passback og konfigurer sonen.
 5. Avslutt med Lagre.

Merk: Lokalansvarlige (angis per tilhørighetsgruppe) omfattes ikke av anti-passback-regler.

Merk: Ettersom radiomodulen C18 ikke gir adgang med noen bestemt retning, kan den ikke brukes i anti-passback-sammenheng.

Typer anti-passback

 • Myk anti-passback
  Ved overtredelse kan brukeren fremdeles bevege seg i systemet, men overtredelsen genererer en hendelse som kan konfigureres som en alarmhendelse.
 • Myk, blokkerende anti-passback
  Ved overtredelser blokkeres brukeren ved de dører som inngår i anti-passback-sonen. Sperren oppheves dersom personen går i riktig retning.
 • Hard anti-passback
  Blokkerer brukeren i alle dører i systemet.

Andre innstillinger

 • Aktivere automatisk tilbakestilling
  Nøytraliserer personen og hever sperrer etter innstilt tid. En nøytralisert person er fri til å passere inn og ut fra anti-passback området. (Gjelder kun hard anti-passback).
 • Automatisk nøytralisering
  Alle personer nøytralisere ved avbruddstiden.
 • Automatisk tilbakestilling (kun hard APB)
  Kansellerer alle sperrer forårsaket av hard-antipassback ved avbruddstiden.

Avbruddstiden konfigureres under Innstillinger > Kort/kode > Avansert > Tilstedeværelse-tid.

Oppdatert 18.09.2023