Autoriseringsgruppe

  1. Klikk på menyen Autoriseringsgrupper. For mer informasjon, se avsnittet Om autoriseringsgrupper
  2. Klikk på Legg til og navngi autorisasjonsgruppen, for eksempel, beboer eller ansatt.
  3. Velg hvilken tidsplan som skal brukes for å regulere gruppens adgang til dører.
  4. For å gi myndighet til dørene, merk av tilsvarende tidsgrupper ved den enkelte dør.
  5. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023