Dørinnstillinger

  1. Klikk på menyen Dører i VAKA-programvaren og dobbeltklikk på døren som skal konfigureres.
  2. Under fanen Allment angir du hvor lenge døren forblir ulåst ved gyldig adgang.
  3. Velg tidsskjema for å regulere dørens funksjoner samt aktuelle sikkerhetsnivåer for de ulike tidsperiodene. Se avsnittet Om sikkerhetsnivåer for mer informasjon.

Se Alternative dørinnstillinger for mer informasjon om bland annet åpneknapp samt dør- og låskontakt.

Oppdatert 18.09.2023