Lokalt ansvarlig

En lokalt ansvarlig kan utføre visse dørinnstillinger direkte ved A66-leseren, for eksempel å sette døren ulåst eller oppgi en midlertidig kode*.

  1. Velg menyen Autoriseringsgrupper, og dobbeltklikk på aktuell autoriseringsgruppe.
  2. Marker Lokalt ansvarlig under fanen Privilegier og funksjoner.
  3. Klikk på Lagre.
  4. Gjenta for alle dører som lokalt ansvarlig skal styre.
    1. Velg menyen Dører og dobbeltklikk på den aktuelle døren.
    2. Under fanen Avansert markerer du Tillat lokalt ansvarlig å styre døren.
    3. Klikk på Lagre.

*Midlertidige koder er ikke tilgjengelige hvis personlig kode brukes i systemet.

Oppdatert 18.09.2023