Motorlås

Under Menyen Dører -> Tilkoblinger -> Motorlås , angir du at en motorlås er tilkoblet samt funksjonsinnstillingene. Merk at alternativet Hold låsen låst til første passeringen, ikke gjelder, siden sikkerhetsnivået for døren er stilt som ulåst. Motorlåset vil låse opp med én gnag da ulåst sikkerhetsnivå begynner å gjelde. Lås tilknytning til låsreléet holder låst til første gyldige passering.

Under menyen Dører -> Tidsstyring-> Motorlås, angir du når motorlåset skal være låst.

Oppdatert 18.09.2023