Tidsskjema for tilgangskontroll

 1. Klikk på menyen Tidskjema i VAKA-programvaren. Se Om tidsskjemaet for mer informasjon om hvordan tidsskjemaet brukes.
 2. Klikk på Legg til, , velg Normal plan, og klikk på Neste >.
 3. Angi et navn som tydelig beskriver tidsskjemaets funksjon, for eksempel Åpningstider eller Entrédører.
 4. Angi om en eller to tidsgrupper skal brukes og navngi dem, for eksempel Arbeidstid og Lunsj og fleksitid eller Dagtid. En tidsgruppe for øvrig tid blir opprettet automatisk.
 5. For de tidsperiodene som skal finnes i tidsskjemaet:
  1. Høyreklikk i det store feltet under ukedagene og velg hvilken tidsgruppe som skal brukes.
  2. Angi aktuelle tidsintervall samt hvilke dager som skal gjelde. Avslutt med OK.
   Husk at et tidsintervall ikke kan starte samtidig som et annet intervall slutter.
 6. Under Alternativ-fanen angir du hvilken kalender som skal påvirke tidskjemaet. For mer informasjon, se avsnittet Om k alenderdager
 7. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023