Allmenne porttelefoninnstillinger

Ringetid

Angir maksimal tid for ett oppringningsforsøk, maksimalt 4 minutter og 15 sekunder.

Samtaletid

Angir hvor lenge en samtale kan pågå.

Døråpning

Aktuell knapp på svartelefonen som bruks til å låse opp.

Bruk [5] for å besvare samtaler

Om analog linje brukes må den funksjonen væra aktivert for å høre «Samtale fra port», hvorpå nr. 5 brukes til å besvare samtalen.

Avslutt samtale

Velg knapp for å avslutte samtalen, tilsvarer å «legge på røret».

Forleng samtaletiden

Valg av knapp for å forlenge samtalen (med samtaletiden).

Med syv sekunder igjen av samtaletiden, høres et pip som angir mulighet for å forlenge samtaletiden.

Telefonnummer

Aktivering gjør det mulig å ringe telefonnummer med null først.

Hurtignummer

Velg hvor langt hurtignummer skal være, om de brukes.

Oppdatert 18.09.2023