Autoriseringsgruppe for porttelefoni

  1. Velg menyen Autoriseringsgrupper.
    Se Om autoriseringsgrupper for mer informasjon om hvordan autoriseringsgrupper brukes.
  2. Velg den autoriseringsgruppen som skal kunne ringes opp fra porttelefonen.
  3. Klikk på fanen Porttelefon.
  4. Merk av de dører som autoriseringsgruppen skal kunne ringes opp ifra. Autoriseringsgruppen må ha tilgang til døren.
  5. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023