IP-telefoni

Axema formidler abonnement fra Telavox, en av de ledende operatørene av IP-telefoni. Axema har hittil formidlet et 1000-talls Telavox-abonnement for porttelefoni.

Ved bruk av en annen operatør, henvises det til disses brukerstøtte for innstillinger, konfigurasjon og ev. feilsøking.

Registrering av Telavox-abonnement gjøres på registrering.axema.se.

Oppdatert 18.09.2023