Smart Call og innkommende samtale

Smart Call og innkommende samtale brukes til å låse opp døren gjennom å ringe til porttelefonen. Smart Call og innkommende samtale fungerer kun for telefonnummer angitt for personer.

Smart Call

Smart-Call er en funksjon som gir brukere mulighet enkelt å åpne en dør, port eller grind ved å ringe til VAKA-systemet fra sin telefon. Funksjonen medfører ingen oppkoblings- eller samtaleavgifter. Merk at funksjonen innebærer åpning av en forutbestemt dør for hver bruker (telefonnummer).

 1. Klikk på fanen Innstillinger i VAKA-programvaren.
 2. Klikk på Porttelefon og velg fanen for det domenet som skal konfigureres.
 3. Aktivere Innkommende samtale og velg Kjent nummer: Åpne tilknyttede dører (...) for de tidsperioder der Smart Call skal være aktivert.

Smart Call åpner dører som inngår i oppringerens plassering.

Smart Call kan kun identifisere telefonnummer knyttet til personer, ikke til organisasjonsgrupper.

Koble opp samtale (kjent nummer)

Funksjonen brukes for å koble opp en samtale med porttelefonen og deretter gis mulighet å åpne døren. Dette forutsetter et kjent telefonnummer.

 1. Klikk på fanen Innstillinger i VAKA-programvaren.
 2. Klikk på Porttelefon og velg fanen for det domenet som skal konfigureres.
 3. Aktiver Innkommende samtale og velg Kjent nummer: DTMF-knapp(...) for de tidsperioder som funksjonen skal vare aktivert.
 4. Under Dører -> Porttelefon -> Innkommende samtale angis når funksjonen kan brukes. Forhåndsinnstilt knapp for fjernåpning er [5].

Koble opp samtale (alle nummer)

Funksjonen brukes for å koble en samtale med porttelefonen og deretter kunne åpne døren med en kode (gruppekode eller personlig kode).

 1. Klikk på fanen Innstillinger i VAKA-programvaren.
 2. Klikk på Porttelefon og velg fanen for det domenet som skal konfigureres.
 3. Aktiver Innkommende samtale og velg Alle nummer: (...) for de tidsperioder som funksjonen skal være aktivert.
 4. Under Dører -> Porttelefon -> Innkommende samtale angis når telefonen kan brukes for å åpne døren med en gruppe- eller personlig kode.

Oppdatert 18.09.2023