Tekniske forutsetninger

For porttelefon kreves det en dørsentral B28, leser A66 og en porttelefonmodul. I hvert domene må det være en C10-modul. Øvrige dører med porttelefon suppleres med C11-moduler.

Porttelefonmodul C10 kobles til LAN-porten i dørsentral B28. C10 skal ha en fast IP-adresse (fabrikkinstallert til 10.0.0.51).

Oppdatert 18.09.2023