Oppringning med hele telefonnummeret

Det er alltid mulig å ringe opp en bruker ved å trykke på knapp B etterfulgt av telefonnummeret. For eksempel B0701234567.

Hvis det brukes telefonnummer med null først, aktiver Tillat retningsnummer i telefonnummeret (fanen Innstillinger -> Porttelefon - > Generelt- > Telefonnummer).

Merk: Telefonnummer med innledende utenlandskode kan ikke nås på denne måten. Utenlandsnummer må nås via kortnummer eller navneliste.

Oppdatert 18.09.2023