VAKA-CALL-porttelefoni i foretakssentraler

Om VAKA-CALL skal kobles til en IP-sentral må sentralen være kompatibel med tredjepartstelefoner samt numeriske viderekoblinger eller kontonavn.

Axema kan ikke garantere funksjonen, men kan være behjelpelig ved tester mot en spesifikk sentral. Ta kontakt med Axemas brukerstøtte for mer informasjon.

Oppdatert 18.09.2023