Opprette eller gjenopprette sikkerhetskopi

Sikkerhetskopier opprettes og gjenopprettes under Innstillninger > Sikkerhetskopi.

Hvis dialogboblen Systemet bør sikkerhetskopieres vises, kan den klikkes på for å åpne en veiledning for sikkerhetskopiering av databasen.

Opprett sikkerhetskopi

 1. Velg alternativet Opprett en sikkerhetskopi.
 2. Klikk på Neste.
 3. Velg hvor kopien skal lagres.
 4. Angi ev. merknader.
 5. Klikk på Neste
 6. Avslutt med å klikke på Sluttfør.

Tilbakestill sikkerhetskopi

Viktig Ved tilbakestilling erstattes gjeldende database med data fra sikkerhetskopien.

 1. Velg Tilbakestill en sikkerhetskopi.
 2. Velg aktuell sikkerhetskopifil å tilbakestille.
 3. Klikk på Neste.
 4. Angi gyldig brukernavn og passord.
 5. Klikk på Neste.
 6. Skriv OK for å bekrefte.
 7. Gjennomfør tilbakestilling ved å klikke på OK.

Oppdatert 18.09.2023