Logga in i VAKA

Anslut till VAKA genom att navigera till anslutningspunktens IP-adress eller domännamn, exempelvis 10.0.0.101 (LAN). Notera att B60 har olika IP-adresser på LAN- och WAN-sidan.

För att ansluta till VAKA med systemets fabriksinställda IP-adresser måste datorns nätverkskort ha IP-adress 10.0.0.200 och Subnätmask 255.255.255.0.

Att ställa in fast IP-adress för datorns nätverkskort. (Windows)

  1. Anslut datorn till dörrcentralens nätverksswitch.
  2. Öppna Nätverks- och delningscenter (Startmenyn-> Kontrollpanelen-> Nätverk och Internet).
  3. Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.
  4. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk.
  5. Tryck på Egenskaper.
  6. Ställ in en fast IP-adress, nätmask och gateway enligt bilden.
  7. Klicka på OK.
  8. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Om bokning är aktiverat i systemet nås VAKA för administration/ driftsättning med anslutningspunktens IP-adress följt av tillägget /login, till exempel, 10.0.0.101/login.

Om en annan internetport än 80 används nås VAKA för administration/ driftsättning med den fasta IP-adressen/ Domännamnet följt av tillägget /jnlp, (xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/jnlp)

Inloggningsuppgifter till VAKA

Användarnamn: admin
Lösenord: password

Första gången inloggningsuppgifterna används skapas ett installatörskonto och andra gången skapas ett administratörskonto.

Uppdaterad 2023-09-18