Om placering

Placeringar anger var organisationsgrupper, info- & bokningsskärmar och dörrar är belägna och används för att bestämma vilka personer som visas i boenderegistret och var, samt vilken dörr som öppnas med Smart Call.

En placering kan endast innehålla dörrar i en domän. Placeringar kan inte flyttas mellan domäner.

Lägg till placering

  1. Klicka på Inställningar-fliken i VAKA-programvaran och välj Domäninställningar.
  2. Klicka på Lägg till placering.
  3. Namnge och ange vilken domän placeringen hör till.
  4. Ange eventuell beskrivning.
  5. Avsluta med Spara.

Placeringar och import av personer

Placeringar som importeras med .csv-filen kommer skapas i domän 1. Om placeringen ska vara i en annan domän måste den läggas till innan import sker.

 

Uppdaterad 2023-09-18