Ställ in fast IP-adress för datorns nätverkskort

För att ansluta till VAKA-systemet måste datorns nätverkskort ha en IP-adress i samma adressrymd som VAKA. Används de förvalda IP-adresserna rekommenderas att sätta datorns nätverkskort till IP-adress 10.0.0.200 och Subnätmask 255.255.255.0.

 

  1. Anslut datorn till dörrcentralens nätverksswitch.
  2. Öppna Nätverks- och delningscenter (Startmenyn-> Kontrollpanelen-> Nätverk och Internet).
  3. Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.
  4. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk.
  5. Tryck på Egenskaper.
  6. Ställ in en fast IP-adress, nätmask och gateway enligt bilden.
  7. Klicka på OK.
  8. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Uppdaterad 2023-09-18