Roller och rättigheter

Från version 4 har VAKA fullständigt flexibla användarroller. Med hjälp av ett rikt urval av rättigheter skapas roller med olika möjligheter att interagera med VAKA.

Roller från tidigare VAKA-generationer, exempelvis "Systemadministratör" och "Installatör" finns givetvis också tillgängliga i VAKA 4.

Administratörer, med rättighet att skapa roller, kan skapa och redigera dessa. Roller associeras med användare så att dessa får avsedda rättigheter då de interagerar med VAKA.

Skapa roll

 1. Navigera till Inställningar -> Administratörer.
 2. Klicka Lägg till.
 3. Ange namn på rollen och klicka OK.
 4. Ange en tydlig beskrivning av rollen.
 5. Markera Default om rollen ska vara förvalt associerad med nya användare som skapas. Roll märkt Default associeras också, vid import, till användare som inte har någon angiven roll. Tänk på att bara en roll kan vara märkt Default.
 6. Under beskrivningsfältet är samtliga rättigheter listade i grupper. Expandera gruppen för att se de ingående rättigheterna.
 7. Markera aktuella rättigheter*.
 8. Avsluta genom att klicka Spara.

* Rättigheten Roller/ Administrera roller och rättigheter är fundamental och ger användare med denna rättighet obegränsade möjligheter att interagera med VAKA.

Associera roll till användare

 1. Navigera till Personer.
 2. Välj aktuell person
 3. Välj Administratörsroll.
 4. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18