Logga in i VAKA

En första uppkoppling mot ett nytt VAKA-system innebär en procedur där språk, systemnamn, användarnamn och lösenord för Installatör/ Administratör skall anges. Det är därför rekommenderat att vara förberedd med dessa uppgifter.

Första gången inloggningsuppgifterna används skapas ett installatörskonto och installatören ombeds ange ett eget användarnamn och lösenord.

Nästa gång ovanstående inloggningsuppgifter används skapas ett administratörskonto och administratören ombeds ange ett eget användarnamn och lösenord.

Eftersom inloggningsuppgifter krypteras och inte kan läsas ut i efterhand, hantera alltid inloggningsuppgifter med största noggrannhet.

Öppna en webbläsare och ange IP-adress enligt tabell.

Systemtyp Fabriksinställd anslutningspunkt
System utan B60 10.0.0.201
System med B60 10.0.0.101
System med B60 och bokning 10.0.0.101/login

Om en annan internetport än 80 används nås VAKA för administration/ driftsättning med den fasta IP-adressen/ Domännamnet och portnummer följt av tillägget /jnlp, (xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/jnlp)

Användarnamn: admin
Lösenord: password

Tips: För kompatibilitet med de flesta webbläsare, välj ett systemnamn utan punkter och kommatecken.

OpenJDK och IcedTeaWeb, Windows

 1. I webbläsarens adressfält, ange IP-adressen/ Domännamnet till anslutningspunkten (enligt ovanstående tabell).
 2. Klicka på Run.
 3. Markera Remember this option och For site (...).
 4. Klicka på Proceed.
 5. Klart.

OpenWebStart, MacOS/ Linux

 1. I webbläsarens adressfält, ange IP-adressen/ Domännamnet till anslutningspunkten (enligt ovanstående tabell).
 2. Acceptera nedladdningen av runtime...
 3. Acceptera säkerhetsfrågan Security Approval Required genom att trycka Run.
 4. Klicka i Rememeber this option.
 5. Markera For site http://....
 6. Klicka på Proceed
 7. Klart

Automatisk utloggning

Vid första uppstart är systemet inställt att göra automatisk utloggning av inloggad användare efter 15 minuters inaktivitet. Denna tid kan ändras till 5- eller 10 minuter alternativt stängas av under System -> Systeminställningar -> Allmänt.

För HTML5-gränssnittet sker utloggning alltid efter 15 minuters inaktivitet, oavsett tidsinställning. Är automatisk utloggning inaktiverad, görs ingen automatisk utloggning ur HTML5-gränssnittet.

Uppdaterad 2023-09-18