Behörighetsgrupp för bokning

  1. Klicka på fliken Behörighetsgrupper. Se Om behörighetsgrupper för mer information om hur behörighetsgrupper används.
  2. Välj den behörighetsgrupp som ska kunna boka ett eller flera bokningsobjekt.
  3. Klicka på fliken Bokning.
  4. Markera de bokningsobjekt som behörighetsgruppen ska kunna boka.
  5. Avsluta med Spara.

Tänk på: Behörighetsgruppen ska inte ha vanligt tillträde till dörren

Tänk på: Personer i behörighetsgrupper med tillgänglighetsanpassningar (exempelvis dörröppnare) får dessa anpassningar även i bokningsdörrar.

Uppdaterad 2023-09-18