Maskingrupper och styrning

 1. Öppna det bokningsobjekt som ska konfigureras och välj fliken maskiner. Grp0 avser en maskingrupp; fler grupper kan läggas till genom att klicka på +-tecknet.
 2. Klicka på Lägg till... vid fältet Relä och välj det relä som ska användas. Om Lägg till...-knappen är urgråad måste minst ett C17-relä konfigureras för maskinstyrning.
 3. Vid behov, ange hur lång tid innan passets början och efter passets slut maskingruppens reläer ska vara aktiva. Om Förstart är 0 (noll) aktiveras reläerna i samband med passage i slutdörren.

Om flera maskingrupper används och Förstart är 0 (noll) kommer endast en maskingrupp aktiveras när första användaren passerar slutdörren. När nästa användare passerar slutdörren aktiveras en annan maskingrupp, osv. Maskingrupperna väljs slumpmässigt.

Om flera maskingrupper används måste Samtidiga bokningar (fliken Avancerat) anges till samma värde som antalet maskingrupper, för att flera användare ska kunna boka samma intervall.

C17-reläer för maskinstyrning

 1. Klicka på fliken Dörrar.
 2. Dubbelklicka på den dörr vars C17-modul ska användas för maskinstyrning.
 3. Välj fliken Reläer.
 4. Dubbelklicka på det relä som ska konfigureras.
 5. En dialogruta med egenskaper för reläet kommer att öppnas.
  1. Ange Namn.
  2. Välj Reservation som funktion.
  3. Ange läge (NO/NC)
   I Normalt slutet (NC) läge måste reläet aktiveras en gång för att hamna i rätt läge.
 6. Avsluta med Spara.

Tänk på: En användare kan endast aktivera en maskingrupp även om hen bokat fler objekt för ett bokningsintervall.

Uppdaterad 2023-09-18