Sekundär slutdörr

Sekundär slutdörr kan användas för att ge fördröjt tillträde till en dörr, till exempel ett torkrum.

  1. Öppna det bokningsobjektet som ska konfigureras och välj fliken maskiner.
  2. Välj den maskingrupp som ska använda en sekundär slutdörr.
  3. Klicka på Lägg till... vid fältet Dörr och markera den dörr som ska användas.
  4. Klicka i Använd sekundär anslutningspunkt, välj dörr och ange eventuell fördröjning.
  5. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18