Skapa och konfigurera bokningsgrupp och bokningsobjekt

Från VAKA 4.16 är bokningsfunktionaliteten uppdaterad och begreppet bokningsgrupp har införts.

En bokningsgrupp innehåller ett- eller flera bokningsobjekt. Inställningar kring hur många bokningar som för göras över en specifik tidsperiod, samt antalet aktiva/kommande bokningar, delas av samtliga objekt som ingår i bokningsgruppen.

Exempel

Bostadsrättsföreningen Talgoxen har två tvättstugor (bokningsobjekt) och man vill att de boende ska kunna boka tvättid i båda stugorna.

I VAKA skapas en gemensam bokningsgrupp till vilken de två bokningsobjekten knyts.

Bokningsgruppen konfigureras att tillåta två bokningar per vecka och två aktiva bokningar. Detta möjliggör för de boende att:

 1. Boka max två tider per vecka i stuga 1eller stuga 2
 2.  
 3. Alternativt boka max en tid per vecka i stuga 1 och en tid i stuga 2.

Skapa/konfigurera bokningsgrupp

 1. Navigera till fliken Bokning.
 2. Klicka Ny/plus-tecknet.
 3. Välj Bokningsgrupp.
 4. Namnge bokningsgruppen.
 5. Ställ in begränsningar (dessa delas av samtliga bokningsobjekt som knyts till gruppen).
  1. Bokningar anger hur många bokningar användare kan göra inom en viss tidsperiod.
  2. Dagar anger tidsperioden för antalet bokningar i punkten ovan.
  3. Antal bokningar anger högsta antalet kommande bokningar en användare kan ha.
 6. Välj bokningsinnehavare
  1. Inställningen Användare ger att enbart den som bokat ges tillträde vid bokat intervall.
  2. Inställningen Organisationsgrupp ger alla medlemmar av en organisationsgrupp tillträde vid bokat intervall, oavsett vem i organisationsgruppen som gjort bokningen.
 7. Avsluta med att klicka Spara.

Skapa/konfigurera bokningsobjekt

 1. Navigera till fliken Bokning.
 2. Klicka Ny/plus-tecknet.
 3. Välj Bokningsobjekt.
 4. Välj aktiveringsdörr, den sista dörr som passeras till bokningsobjektet.
 5. Namnge bokningsobjektet och välj bokningsschema.
 6. Välj den bokningsgrupp objektet ska tillhöra.
 7. Gå vidare till övriga inställningar för bokningsobjektet.
 8. Avsluta med Spara.

Övriga inställningar

 • Bokningsfönster
  Inställningen avgör hur långt i förväg en bokning kan göras.
 • Aktivera inom
  Aktivera inom anger hur många minuter användaren har på sig att aktivera sin bokning efter att intervallet har startat. Om värdet är 0 kan användaren aktivera bokningen när som helst under intervallet. Bokningen aktiveras när användaren passerar slutdörren.
 • Tillträde efter passet
  Tillträde efter passet anger hur många minuter efter intervallets slut användaren fortfarande har tillträde till objektet.
 • Minsta återstående tid
  Minsta återstående tid anger minsta tid som får vara kvar av ett intervall för att bokning ska tillåtas.
 • Samtidiga bokningar
  Samtidiga bokningar anger hur många som kan boka samma intervall. Om en maskingrupp används är värdet ställbart (1-10), om fler än en maskingrupp används är värdet låst till antal maskingrupper.

Antal bokningar under en tidsperiod kan justeras för enskilda organisationsgrupper, till exempel för stora familjer som behöver använda tvättstugan oftare än andra. Markera organisationsgruppen under Personer och välj fliken Bokning. Värdet i Samtidiga bokningar-rutan kan vara positivt eller negativt och adderas till värdet för antal bokningar under tidsperiod, som anges i bokningsgruppen. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18