Tidschema för bokning

  1. Klicka på fliken Tidscheman i VAKA.
  2. Klicka på Lägg till, välj Bokning och klicka på Nästa >.
  3. Ange ett namn som tydligt beskriver tidsschemats funktion, till exempel, Tvättidereller Konferenstider.
  4. Upprepa för respektive tidsintervall,
    1. Högerklicka i valfritt fält under veckodagarna och klicka på Ny tidsperiod....
    2. Ange mellan vilka klockslag tidsintervallet ska gälla samt aktuella dagar. Avsluta med OK.
  5. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18