Närvaroområde

Närvaroområde kräver in- och utläsare.

  1. Välj menyn Zoner och klicka på Lägg till.
  2. Namnge zonen och välj Närvaroområde.
  3. Klicka på fliken Dörrar och lägg till aktuella dörrar för in- och utpassering.
  4. Vid behov, klicka på fliken Närvaroområde, markera Aktivera max begränsning och ange hur många personer som maximalt får vistas i zonen.
  5. Markera Aktivera neutralisering om räknaren för närvaroområdet ska nollställas vid brytpunktstiden.
  6. Avsluta med Spara.

Brytpunktstiden konfigureras under Inställningar > Kort/Kod > Avancerat > Närvarotid.

Uppdaterad 2023-09-18