Om placering

Placeringar anger var organisationsgrupper, info- & bokningsskärmar och dörrar är belägna och används för att bestämma vilka personer som visas i vilken ev. informationstavlas boenderegister, samt vilken dörr som öppnas med Smart Call.

En placering kan endast innehålla dörrar i en domän. Placeringar kan inte flyttas mellan domäner.

Lägg till placering

  1. Klicka på fliken Inställningar Domäninställningar.
  2. Klicka på Lägg till placering.
  3. Namnge och ange vilken domän placeringen hör till.
  4. Ange eventuell beskrivning.
  5. Avsluta med Spara.

Placeringar och import av personer

Placeringar som importeras med .csv-fil kommer skapas i domän 1. Om placeringen ska vara i en annan domän måste domänen läggas till innan import görs.

Uppdaterad 2023-09-18