Introduktion

Från VAKA generation 4 finns möjligheten att administrera VAKA genom att helt nytt, intuitivt webbgränssnitt, VAKA Admin*. Initialt omfattas funktionalitet för daglig systemadministration. För Installatörsinställningar och mindre frekvent systemkonfiguration används Java-klienten.

VAKA Admin utvecklas löpande och kommande versioner kommer innehålla utökad funktionalitet.

*VAKA Admin är enbart tillgängligt i system med domäncentral B60.

Webbläsare för VAKA Admin.

Dessa webbläsare är verifierade för senaste VAKA Admin-version. För versionsinformation, se https://info.axema.se?version.

Firefox standard 67.0.1 eller senare
Google Chrome i Windows, mac OS & Linux 75.0.3770.80 eller senare
Microsoft Edge i Windows 10 44.17763.1.0 eller senare
Safari i mac OS (laptop och desktop) 12.1.1 eller senare

Certifikat

För att webbläsare inte ska rapportera att förbindelsen mellan VAKA Admin och administrationsdatorn är osäker installeras certifikat.

Certifikat behövs också för kommunikation mellan systemdelar, såsom mellan B60-enheter och/eller bokning- och informationstavlor.

VAKA stödjer tre typer av certifikat

VAKA-genererat certifikat

I det här fallet genererar B60 lokalt rotcertifikat + webbservercertifikat och distribuerar dessa i systemet utan att administratören behöver göra något.

VAKA-genererat rotcertifikat måste installeras i webbläsaren (eller systemet) innan en säker anslutning kan upprättas.

Fördelen med denna certifikattyp är att en säker anslutning mot IP-adressen för B60 kan upprättas, eftersom det lokalt utfärdade certifikatet är giltigt för både LAN IP, WAN IP och värdnamnet för B60.

Tänk på: Eftersom alla som ansluter till systemet måste installera certifikat i webbläsaren, lämpar sig denna lösning inte för system med bokning över internet.

Let's Encrypt

Let's encrypt är det mest bekväma alternativet för administratörer och användare/klienter som surfar till B60, inkluderat bokning över internet.

Detta är en gratistjänst som erbjuder enheter att automatiskt begära och förnya certifikat.

Tjänsten förutsätter att port 80 (HTTP) är öppen för att ta emot frågeställningar från Let's encrypt-servern. Denna mekanism används av Let's encrypt för att säkerställa att den som ber om ett certifikat verkligen är "ägaren" till värdnamnet.

Denna typ av rotcertifikatet är i praktiken är känt för webbläsare vilket gör att ingen konfiguration/installation behövs på webbläsaren (klientsidan).

Kundspecifikt certifikat

Finns redan en kundspecifik certikatlösning, kan denna också användas för VAKA Admin. För hantering hänvisas till kunds IT-avdelning.

Uppdaterad 2023-09-18