Apple Safari

 1. Navigera till: http://<IP address of B60>/weblogin
 2. Klicka på länken Download Root certificate to be installed in browser/system here.
 3. Navigera till Finder ->Applications->Utilities -> Keychain Access
 4. Välj System .
 5. Dra rootcertifikatet till “Keychain Access” window.
 6. Ett rött kryss syns för certifikatet.
 7. Dubbelklicka på certifikatet.
 8. Välj Always trust för inställningen When using this certificate.
 9. Navigera till http://<IP address of B60>/weblogin.
 10. Log-in-sida presenteras.
 11. Klicka på lås-ikonen i adressfältet. The message Safari is using encrypted connection to <IP address of B60> visas.

Uppdaterad 2023-09-18