Google Chrome

 1. Navigera till: http://<IP address of B60>/weblogin
 2. Klicka på länken Download Root certificate to be installed in browser/system here.
 3. I webbläsaren, klicka på de tre punkterna till höger om adressfältet.
 4. I rullgardinsmenyn, välj Settings.
 5. Klicka Privacy and security.
 6. Klicka Security.
 7. Klicka Manage Certificate.
 8. Välj fliken Trusted root certificate issuers.
 9. Klicka knappen Import .
 10. Välj det nedladdade certifikatet.
 11. Lägg till certifikatet till arkivet Trusted root certificate issuer .
 12. En dialog informerar om att ett certifikat från en utfärdare, (<the VAKA system name>) kommer installeras.
 13. Klicka Yes.
 14. Navigera till http://<IP address of B60>/weblogin.
 15. Inloggningssidan presenteras.
 16. Klicka på lås-ikonen i adressfältet. Meddelandet The connection is secure visas.

Uppdaterad 2023-09-18